langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunkowość ogólna

Rachunkowość ogólna po angielsku

rachunkowość ogólna: general accounting Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "general":

zwołać walne zebranie call a general meeting
roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
spółka jawna general partnership
główny udziałowiec general partner

Ze słowem "accounting":

standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
  Langol.pl