langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunek zobowiązań wekslowych

Rachunek zobowiązań wekslowych po angielsku

rachunek zobowiązań wekslowych: notes payable account Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "notes":

zobowiązania wekslowe notes payable
noty objaśniające notes to the accounts

Ze słowem "payable":

zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
zobowiązania z tytułu płac salaries payable
zobowiązania z tytułu obligacji bonds payable
zobowiązania wekslowe bills payable
należności accounts payable

Ze słowem "account":

konto account
rachunek account
księgowy accountant
biegły księgowy chartered accountant
dyplomowany księgowy chartered accountant
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
rachunek aktywów asset account
należności accounts receivable
wątpliwe należności doubtful account
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek obrotowy trading account (GB)
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
wyciąg z konta account statement
księga rachunkowa account book
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts
rachunek zysków i strat profit and loss account
biegły księgowy professional accountant
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
rachunkowość ogólna general accounting
plan kont chart of accounts

Ze słowem "rachunek":

rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
rachunek kosztów pełnych absorption costing
rachunek kosztów pełnych full costing
rachunek zysków i strat income statement
  Langol.pl