langol.pl » Biznes » Bankowość » rachunek wspólny

Rachunek wspólny po angielsku

rachunek wspólny: joint account Szukaj w Google

"joint account" to także:

- konto wspólne

Inne:

Ze słowem "account":

konto bankowe account
rachunek bankowy account
posiadacz konta account holder
właściciel rachunku bankowego account holder
rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
rachunek bieżący current account
konto bieżące current account
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
zestawienie operacji na rachunku statement of account
rachunek bieżący checking account
obciążać [czymś] konto debit [sth] to an account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
zablokować rachunek stop an account
rachunek bieżący checking account
obciążać rachunek charge an account
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "rachunek":

na rachunek beneficjenta a/c payee
  Langol.pl