langol.pl » Biznes » Handel » rachunek otwarty

Rachunek otwarty po angielsku

rachunek otwarty: open account Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "open":

godziny otwarcia opening hours
handel w niedziele Sunday opening
pierwsza oferta na licytacji opening bid

Ze słowem "account":

na własny rachunek on one's own account
bilans obrotów bieżących balance of current account
kupować na kredyt buy on account
kupować na rachunek buy on account
najważniejszy klient key account

Ze słowem "rachunek":

rachunek należności frachtowych freight note
wystawić rachunek bill
rachunek bill
astronomiczny rachunek astronomic bill
ogromny rachunek astronomic bill
rachunek za naprawę repair bill
rachunek bill
  Langol.pl