langol.pl » Biznes » Bankowość » rachunek depozytowy

Rachunek depozytowy po angielsku

rachunek depozytowy: deposit account Szukaj w Google

"deposit account" to także:

- lokata bankowa

Inne:

Ze słowem "deposit":

wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
depozyt na żądanie sight deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
certyfikat depozytowy deposit certificate
książeczka depozytowa deposit book
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "account":

konto bankowe account
rachunek bankowy account
posiadacz konta account holder
właściciel rachunku bankowego account holder
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
rachunek bieżący current account
konto bieżące current account
rachunek wspólny joint account
konto wspólne joint account
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
zestawienie operacji na rachunku statement of account
rachunek bieżący checking account
obciążać [czymś] konto debit [sth] to an account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
zablokować rachunek stop an account
rachunek bieżący checking account
obciążać rachunek charge an account

Ze słowem "rachunek":

na rachunek beneficjenta a/c payee
  Langol.pl