langol.pl » Biznes » Bankowość » rachunek bieżący

Rachunek bieżący po angielsku

rachunek bieżący: current account Szukaj w Google
a także:
- checking account

"current account" to także:

- konto bieżące

Inne:

Ze słowem "current":

wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "account":

konto bankowe account
rachunek bankowy account
posiadacz konta account holder
właściciel rachunku bankowego account holder
rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
rachunek wspólny joint account
konto wspólne joint account
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
zestawienie operacji na rachunku statement of account
obciążać [czymś] konto debit [sth] to an account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
zablokować rachunek stop an account
obciążać rachunek charge an account

Ze słowem "rachunek":

na rachunek beneficjenta a/c payee
  Langol.pl