langol.pl » Biznes » Handel » rabat towarowy

Rabat towarowy po angielsku

rabat towarowy: trade discount Szukaj w Google

"trade discount" to także:

- rabat hurtowy

Inne:

Ze słowem "trade":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel wewnętrzny home trade
handel wewnętrzny domestic trade
handel międzynarodowy international trade
bilans handlowy trade balance
deficyt w handlu zagranicznym trade deficit
nadwyżka eksportowa trade surplus
saldo obrotów towarowych balance of visible trade
bilans handlowy balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans handlowy balance of trade
deficyt bilansu handlowego balance of trade deficit
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
handel wymienny barter trade
wymiana barterowa barter trade
handel kompensacyjny countertrade
handel tranzytowy entrepot trade
reeksport entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
reeksport free-port trade
misja handlowa trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
delegacja handlowa wyjeżdżająca outward trade mission
urzędnik handlowy trade official
prasa fachowa trade press
prasa branżowa trade press
referencje handlowe trade reference
wymiana starego towaru na nowy z dopłatą trade-in
bariery w handlu barriers to trade
praktyki handlowe trade practices
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price

Ze słowem "discount":

dyskont discount store
[x]-procentowy rabat [x]% discount
rabat discount
obniżka discount
standardowy rabat standard discount
rabat przy płatności gotówką cash discount
rabat za ilość quantity discount
rabat hurtowy quantity discount
rabat specjalny special discount
udzielać rabatu grant a discount
rabat gotówkowy cash discount
rabat ilościowy discount on quantity
rabat hurtowy discount on quantity
cena z rabatem discount price
rabat handlowy sales discount
rabat hurtowy wholesale discount

Ze słowem "rabat":

rabat rebate

Ze słowem "towarowy":

rynek towarowy commodity market
dom towarowy department store
  Langol.pl