langol.pl » Biznes » Handel » rabat specjalny

Rabat specjalny po angielsku

rabat specjalny: special discount Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "special":

specjalistyczny specialist
specjalistyczny specialized
specjalistyczny speciality
detalista specjalizujący się w [czymś] specialist retailer for [sth]
sklep specjalistyczny specialty shop
oferta promocyjna special offer
specjalizować się w [czymś] specialize in [sth]

Ze słowem "discount":

dyskont discount store
[x]-procentowy rabat [x]% discount
rabat discount
obniżka discount
standardowy rabat standard discount
rabat przy płatności gotówką cash discount
rabat za ilość quantity discount
rabat hurtowy quantity discount
rabat hurtowy trade discount
rabat towarowy trade discount
udzielać rabatu grant a discount
rabat gotówkowy cash discount
rabat ilościowy discount on quantity
rabat hurtowy discount on quantity
cena z rabatem discount price
rabat handlowy sales discount
rabat hurtowy wholesale discount

Ze słowem "rabat":

rabat rebate
  Langol.pl