langol.pl » Biznes » Handel » rabat przy płatności gotówką

Rabat przy płatności gotówką po angielsku

rabat przy płatności gotówką: cash discount Szukaj w Google

"cash discount" to także:

- rabat gotówkowy

Inne:

płatność gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "cash":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register
zapłata z góry cash in advance
zaliczka gotówkowa cash advance
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
kupować za gotówkę buy for cash
inkasować cash
pobierać cash
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
sprzedaż gotówkowa cash sale
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "discount":

dyskont discount store
[x]-procentowy rabat [x]% discount
rabat discount
obniżka discount
standardowy rabat standard discount
rabat za ilość quantity discount
rabat hurtowy quantity discount
rabat hurtowy trade discount
rabat towarowy trade discount
rabat specjalny special discount
udzielać rabatu grant a discount
rabat ilościowy discount on quantity
rabat hurtowy discount on quantity
cena z rabatem discount price
rabat handlowy sales discount
rabat hurtowy wholesale discount

Ze słowem "rabat":

rabat rebate

Ze słowem "przy":

obsługa przy ladzie counter service
kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
przychody receipts
cło przywozowe import duty
zgłoszenie przybycia statku ship's report
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
przytaczać quote
przyznawać grant
przyznać allow
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]
przy odbiorze on receipt
przygotować zamówiony towar make up an order
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
przyjść po [coś] call for [sth]
przyspieszyć put forward
płatność przy odbiorze COD
przypominać remind
nie do przyjęcia unacceptable
przysłać [komuś] niekompletną dostawę shortship [sb]
przywóz export
przywóz exportation
zapłata przy dostawie collect on delivery
przywóz import
pozwolenie przywozu imort license
przywóz importation
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
przywóz czasowy temporary import
  Langol.pl