langol.pl » Biznes » Handel » rabat hurtowy

Rabat hurtowy po angielsku

rabat hurtowy: wholesale discount Szukaj w Google
a także:
- quantity discount
- trade discount
- discount on quantity

Inne:

Ze słowem "wholesale":

handel hurtowy wholesale trade
hurtowo wholesale
w hurcie wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
hurtownik wholesaler
zagraniczny hurtownik overseas wholesaler
sprzedawać hurtowo sell wholesale
kupować hurtowo buy wholesale
hurt wholesale
cena hurtowa wholesale price

Ze słowem "discount":

dyskont discount store
[x]-procentowy rabat [x]% discount
rabat discount
obniżka discount
standardowy rabat standard discount
rabat przy płatności gotówką cash discount
rabat za ilość quantity discount
rabat towarowy trade discount
rabat specjalny special discount
udzielać rabatu grant a discount
rabat gotówkowy cash discount
rabat ilościowy discount on quantity
cena z rabatem discount price
rabat handlowy sales discount

Ze słowem "rabat":

rabat rebate

Ze słowem "hurtowy":

w ilościach hurtowych in bulk
  Langol.pl