langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » równowaga pomiędzy podażą i popytem

Równowaga pomiędzy podażą i popytem po angielsku

równowaga pomiędzy podażą i popytem: equilibrium between supply and demand Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "equilibrium":

równowaga equilibrium

Ze słowem "supply":

dostarczać [coś] [komuś] supply [sb] with [sth]
dostawa prądu power supply
dostawa energii elektrycznej power supply
podaż supply
zaopatrzenie supply
dostawa supply
nadwyżka podaży excess supply
krzywa podaży supply curve
podaż pieniądza money supply
podażowy supply-side
instrumenty ekonomii podaży supply-side economic measures

Ze słowem "and":

ziemia land
grunt land
standaryzacja standardization
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
popyt na [coś] demand for [sth]
ręcznie wykonany handmade
firma pocztowa mail and parcel delivery company
gospodarka nakazowa command economy
popyt demand
popyt na [coś] demand for [sth]
popyt efektywny effective demand
krzywa popytu demand curve
słaby popyt slow demand
niewielki popyt slow demand
niski popyt slow demand
użytkowanie gruntów land utilization
zarządzanie popytem demand management
popyt globalny aggregate demand
producent żywności i napojów food and beverage company
  Langol.pl