langol.pl » Biznes » Rachunkowość » punkt rentowności

Punkt rentowności po angielsku

punkt rentowności: break even point Szukaj w Google
a także:
- break-even point

Inne:

Ze słowem "break":

osiągnąć punkt rentowności break even
wartość likwidacyjna break-up value

Ze słowem "even":

przychody minus wydatki revenues less expenses
przychód revenue
przychody ze sprzedaży sales revenue
przychody do otrzymania accrued revenue
wpływy podatkowe tax revenue
przychody przyszłych okresów deferred revenue
przychody i wydatki revenues and expenses
podatek dochodowy revenue tax
przychody revenue
wpływy revenue
koszty i dochody costs and revenues
  Langol.pl