langol.pl » Biznes » Rozmowy » punkt programu

Punkt programu po angielsku

punkt programu: item on the agenda Szukaj w Google

"item on the agenda" to także:

- pozycja programu

Inne:

zrealizować punkt programu cover a point on the agenda

Ze słowem "item":

przejść do następnego punktu programu move on to the next item on the agenda

Ze słowem "agenda":

porządek obrad agenda
porządek dzienny agenda
w porządku obrad on the agenda
omówić punkt programu cover a point on the agenda

Ze słowem "punkt":

punkt widzenia inclination
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point
  Langol.pl