langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » przyznać [komuś] odszkodowanie

Przyznać [komuś] odszkodowanie po angielsku

przyznać [komuś] odszkodowanie: award damages to [sb] Szukaj w Google

Inne:

wypłacić [komuś] odszkodowanie compensate [sb]

Ze słowem "damages":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
szacunek szkód estimate of damages

Ze słowem "odszkodowanie":

odszkodowanie compensation
odszkodowanie compensation
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
odszkodowanie awaryjne average
wypłacać odszkodowanie indemnify
  Langol.pl