langol.pl » Biznes » Bankowość » przynosić wpływy z odsetek

Przynosić wpływy z odsetek po angielsku

przynosić wpływy z odsetek: pay interest Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

wpłacać pay in
dowód wpłaty paying-in slip
odbiorca płatności payee
na rachunek beneficjenta a/c payee
spłata repayment
regulować płatności settle payments
wypłacane za okazaniem payable at sight
dokumenty za zapłatę documents against payment
niezapłacenie non-payment
brak wpłaty non-payment
data spłaty repayment date
polecenie wypłaty payment order
płatne na okaziciela payable to bearer
płatny za okazaniem payable at sight
spłacać dług pay off a debt

Ze słowem "interest":

oprocentowanie interest
wysoko oprocentowany high interest
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
narosłe odsetki accrued interest
procent składany compound interest
odsetki składane compound interest
oprocentowanie składane compound interest
odsetki zwykłe simple interest
oprocentowanie proste simple interest
nieoprocentowany interest-free
bez odsetek interest-free
odsetki za zwłokę interest on arrears
odsetki za zwłokę default interests
  Langol.pl