langol.pl » Ogólne » Ogólne » przynieść [czemuś] zgubę

Przynieść [czemuś] zgubę po angielsku

przynieść [czemuś] zgubę: bring an end to [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bring":

zwrócić [czyjąś] uwagę na [coś] bring [sth] to [sb's] attention
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]

Ze słowem "end":

przetarg tender
zależeć od [czegoś] depend on [sth]
modny trendy
popularny trendy
wydatki publiczne public spending
budżet public spending
udzielić poparcia endorse
niezależny independent
poprawka do [czegoś] amendment to [sth]
wytrzymać endure
diabelsko skomplikowany fiendishly complex
poparcie endorsement
fundacja endowment
twierdzić contend
argumentować contend
połączenie [czegoś] z [czymś] blend of [sth] and [sth]
zbliżać się się do końca [czegoś] near the end of [sth]
zmienna zależna dependent variable
zmienna niezależna independent variable
na koniec roku at the end of the year
przedłużony extended
rozszerzony extended
  Langol.pl