langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » przyjazne przejęcie

Przyjazne przejęcie po angielsku

przyjazne przejęcie: friendly takeover Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "friendly":

towarzystwo wzajemnej asekuracji friendly society (GB)

Ze słowem "takeover":

przejęcie takeover
oferta przejęcia takeover bid
oferta wykupu takeover bid
złożyć ofertę przejęcia launch a takeover bid
złożyć ofertę wykupu launch a takeover bid
wrogie przejęcie hostile takeover
przejęcie większej firmy przez mniejszą reverse takeover
  Langol.pl