langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » przydział akcji

Przydział akcji po angielsku

przydział akcji: allotment of shares Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "allotment":

przydział allotment

Ze słowem "shares":

kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
pakiet akcji block of shares
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
akcje zwykłe ordinary shares
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "akcji":

indeks kursów akcji share index
portfel akcji portfolio
dywidenda z akcji dividend on stock
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend
emisja akcji share issue
certyfikat akcji share certificate
  Langol.pl