langol.pl » Biznes » Zarządzanie » przyczyniać się do [czegoś]

Przyczyniać się do [czegoś] po angielsku

przyczyniać się do [czegoś]: make for [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "make":

podjąć decyzję make a decision
podejmować decyzje zakupowe make purchase decisions
robić imponujące postępy w [czymś] make impressive strides in [sth]
  Langol.pl