langol.pl » Biznes » Rachunkowość » przychody przyszłych okresów

Przychody przyszłych okresów po angielsku

przychody przyszłych okresów: deferred revenue Szukaj w Google

Inne:

koszty przyszłych okresów deferred expense
dochody przyszłych okresów deferred income

Ze słowem "deferred":

podatek odroczony deferred tax
koszty przyszłych okresów deferred charge

Ze słowem "revenue":

przychody minus wydatki revenues less expenses
przychód revenue
przychody ze sprzedaży sales revenue
przychody do otrzymania accrued revenue
wpływy podatkowe tax revenue
przychody i wydatki revenues and expenses
podatek dochodowy revenue tax
przychody revenue
wpływy revenue
koszty i dochody costs and revenues

Ze słowem "przychody":

przychody do otrzymania accrued income
  Langol.pl