langol.pl » Biznes » Rachunkowość » przychody do otrzymania

Przychody do otrzymania po angielsku

przychody do otrzymania: accrued income Szukaj w Google
a także:
- accrued revenue

Inne:

Ze słowem "accrued":

rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability
kwota naliczonych kosztów accrued expense

Ze słowem "income":

rachunek strat i zysków income statement (US)
dochód netto net income
zysk nieoperacyjny non-operating income
dochody przyszłych okresów deferred income
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
rachunek zysków i strat income statement
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income

Ze słowem "przychody":

przychody minus wydatki revenues less expenses
przychody ze sprzedaży sales revenue
przychody przyszłych okresów deferred revenue
przychody i wydatki revenues and expenses
przychody revenue
  Langol.pl