langol.pl » Biznes » Rachunkowość » przychody do otrzymania

Przychody do otrzymania po angielsku

przychody do otrzymania: accrued revenue Szukaj w Google
a także:
- accrued income

Inne:

Ze słowem "accrued":

rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability
kwota naliczonych kosztów accrued expense

Ze słowem "revenue":

przychody minus wydatki revenues less expenses
przychód revenue
przychody ze sprzedaży sales revenue
wpływy podatkowe tax revenue
przychody przyszłych okresów deferred revenue
przychody i wydatki revenues and expenses
podatek dochodowy revenue tax
przychody revenue
wpływy revenue
koszty i dochody costs and revenues
  Langol.pl