langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś]

Przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś] po angielsku

przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś]: target economic aid for [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "target":

cena docelowa target price

Ze słowem "economic":

gospodarczy economic
ekonomiczny economic
ekonomia economics
nauki ekonomiczne economics
makroekonomia macroeconomics
mikroekonomia microeconomics
wzrost gospodarczy economic growth
wskaźnik ekonomiczny economic indicator
instrumenty ekonomii podaży supply-side economic measures
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order
gwałtowny rozwój gospodarczy rapid economic growth

Ze słowem "aid":

pomoc na rozwój development aid

Ze słowem "pomoc":

pomoc techniczna technical assistance

Ze słowem "dla":

program ramowy dla [czegoś] framework for [sth]
  Langol.pl