langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » przewidziany przez prawo

Przewidziany przez prawo po angielsku

przewidziany przez prawo: statutory Szukaj w Google

"statutory" to także:

- ustawowy
- wymagany przez prawo

Inne:

Ze słowem "statutory":

dochodzenie statutory enquiry
śledztwo statutory enquiry
obowiązkowe oświadczenie statutory declaration

Ze słowem "prawo":

prawo zwyczajowe common law
prawo pisane statute
prawo cywilne civil law
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
sprawować kontrolę nad [czymś] excercise control over [sth]
sprawować [coś] excercise [sth]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
łamać prawo break the law
złamać prawo break the law
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo administracyjne administrative law
prawo autorskie copyright
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
przekazywać [komuś] prawo własności transfer ownership to [sb]
prawo dzierżawy leasehold right
prawo przejazdu right of way
prawomocny legally valid
prawo zwyczajowe customary law
  Langol.pl