langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przewaga konkurencyjna nad [kimś]

Przewaga konkurencyjna nad [kimś] po angielsku

przewaga konkurencyjna nad [kimś]: competitive edge over [sb] Szukaj w Google

Inne:

przewaga konkurencyjna competitive advantage

Ze słowem "competitive":

konkurencyjna oferta competitive offer
utrata konkurencyjności loss of competitiveness
wyroby konkurencyjne competitive products
konkurencyjność w skali międzynarodowej international competitiveness
konkurencyjność cen price competitiveness

Ze słowem "over":

uwaga mediów coverage
przesadnie podkreślać over-emphasize
sprzedawać [coś] przez internet sell [sth] over the Internet
wyniki kampanii reklamowej campaign turnover
pokrycie rynku market coverage
wewnętrzna okładka inside cover
[coś] potroiło swój rozmiar w ciągu [ostatnich dwóch lat] [sth] trebled in size over [the last two years]

Ze słowem "nad":

nadawać broadcast
beznadziejny przypadek basket case
nadawanie audycji broadcasting
nadwyżka podaży excess of supply
  Langol.pl