langol.pl » Biznes » Handel » przewóz na koszt dostawcy

Przewóz na koszt dostawcy po angielsku

przewóz na koszt dostawcy: carriage paid Szukaj w Google
a także:
- C/P

"carriage paid" to także:

- przewoźne opłacone

Inne:

koszty dostawy delivery charges
na koszt odbiorcy freight forward
dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
na koszt dostawcy carriage free
na koszt odbiorcy carriage forward
na wasz koszt at your expense

Ze słowem "carriage":

za pobraniem carriage forward
przewóz bezpłatny carriage free

Ze słowem "paid":

oclony duty-paid
przewóz opłacony freight paid
fracht opłacony freight paid
opłacony z góry prepaid

Ze słowem "koszt":

koszty bieżące running expenses
pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
kosztorys estimate
dodatkowy koszt extra cost
koszty przewozu freight charges
podział kosztów division of costs
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
na twój koszt at your expense
na Państwa koszt at your expense
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl