langol.pl » Biznes » Handel » przewóz na koszt dostawcy

Przewóz na koszt dostawcy po angielsku

przewóz na koszt dostawcy: C/P Szukaj w Google
a także:
- carriage paid

Inne:

Ze słowem "koszt":

koszty bieżące running expenses
pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
kosztorys estimate
dodatkowy koszt extra cost
na koszt odbiorcy carriage forward
na koszt odbiorcy freight forward
na koszt dostawcy carriage free
dostarczone na koszt dostawcy delivered carriage paid
koszty przewozu freight charges
podział kosztów division of costs
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
na twój koszt at your expense
na Państwa koszt at your expense
na wasz koszt at your expense
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty dostawy delivery charges
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl