langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przesyłka polecona

Przesyłka polecona po angielsku

przesyłka polecona: recorded delivery Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "recorded":

wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
komunikat powitalny recorded message

Ze słowem "delivery":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery

Ze słowem "polecona":

poczta polecona registered mail
  Langol.pl