langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przesyłka ekspresowa

Przesyłka ekspresowa po angielsku

przesyłka ekspresowa: special delivery Szukaj w Google
a także:
- express

"special delivery" to także:

- ekspres

Inne:

Ze słowem "special":

[coś] potrzebuje specjalnego traktowania [sth] needs special type of treatment

Ze słowem "delivery":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
  Langol.pl