langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przesyłać w załączeniu

Przesyłać w załączeniu po angielsku

przesyłać w załączeniu: enclose Szukaj w Google

"enclose" to także:

- załączać

Inne:

na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
załączać [coś] enclose [sth]
załącznik do listu enclosure
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
  Langol.pl