langol.pl » Biznes » Handel » przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y]

Przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y] po angielsku

przesunąć na wcześniejszy termin z [x] na [y]: bring forward from [x] to [y] Szukaj w Google

Inne:

przesunąć na wcześniejszy termin [x] put forward to [x]
przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] an extension

Ze słowem "forward":

handel terminowy forward dealing
sprzedawać terminowo sell forward
ryzyko terminowe forward risk
za pobraniem carriage forward
na koszt odbiorcy carriage forward
za pobraniem freight forward
na koszt odbiorcy freight forward
przyspieszyć put forward

Ze słowem "from":

z magazynu from stock
oderwać się od [czegoś] come adrift from [sth]

Ze słowem "termin":

termin realizacji lead time
dotrzymywać terminu keep to a deadline
przestrzegać terminu keep to a deadline
termin dostawy delivery date
ostateczny termin deadline
nieprzekraczalny termin deadline
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
termin rozliczenia settlement date
przeterminowany overdue
przeterminowany past due
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
termin wygaśnięcia umowy date of expiry
termin ostateczny deadline
termin dostawy time of delivery
  Langol.pl