langol.pl » Biznes » Handel » przerzucać koszty na klienta

Przerzucać koszty na klienta po angielsku

przerzucać koszty na klienta: pass costs on to the customer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "costs":

pokryć koszty cover costs
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
podział kosztów division of costs
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs

Ze słowem "customer":

główny klient major customer
dział obsługi klientów customer service department
utrata klientów loss of customers
stały klient regular customer

Ze słowem "koszty":

koszty bieżące running expenses
koszty stałe overheads
koszty sprzedaży cost of sales
koszty przewozu freight charges
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty dostawy delivery charges
  Langol.pl