langol.pl » Biznes » Rozmowy » przerywać spotkanie

Przerywać spotkanie po angielsku

przerywać spotkanie: interrupt a meeting Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "meeting":

zebranie meeting
spotkanie meeting
posiedzenie meeting
spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej the meeting is scheduled for [x] in the conference room
zebranie personelu staff meeting
zebranie pracowników staff meeting
zwoływać zebranie call a meeting
spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y] the meeting will be held on [x] at [y]
przewodniczyć w spotkaniu chair a meeting
przełożyć spotkanie postpone the meeting
odwołać spotkanie cancel a meeting
omówione podczas spotkania covered at the meeting
zakończyć spotkanie close a meeting
zwołać zebranie convene a meeting
zebrać się convene a meeting
przedstawić propozycję na zebraniu put forward a poposal at a meeting

Ze słowem "spotkanie":

spotkanie appointment
  Langol.pl