langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przeprowadzić sondaż

Przeprowadzić sondaż po angielsku

przeprowadzić sondaż: carry out a survey Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "carry":

przeprowadzić carry out
wykonać carry out
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey

Ze słowem "out":

punkt sprzedaży outlet
układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
przechytrzyć konkurencję outwit competitors
kompozycja layout
układ graficzny layout
opracowanie graficzne layout

Ze słowem "survey":

badania demograficzne demographic survey
badanie survey
studium survey
badać survey
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
sondaż survey
przegląd statystyczny statistical survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey
  Langol.pl