langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przeprowadzać badanie pilotażowe

Przeprowadzać badanie pilotażowe po angielsku

przeprowadzać badanie pilotażowe: conduct a pilot survey Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "conduct":

kodeks postępowania code of conduct

Ze słowem "pilot":

badanie pilotażowe pilot survey
badanie wstępne pilot survey

Ze słowem "survey":

badania demograficzne demographic survey
badanie survey
studium survey
badać survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
sondaż survey
przeprowadzić sondaż carry out a survey
przegląd statystyczny statistical survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
badanie na terenie sklepu in-store survey

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
badanie empiryczne empirical research
  Langol.pl