langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przeprowadzać badanie

Przeprowadzać badanie po angielsku

przeprowadzać badanie: make a survey Szukaj w Google

Inne:

przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
środki trwałe capital assets

Ze słowem "make":

zaciekawić [kogoś] by chciał się dowiedzieć więcej make [sb] curious to learn more

Ze słowem "survey":

badania demograficzne demographic survey
badanie survey
studium survey
badać survey
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
sondaż survey
przeprowadzić sondaż carry out a survey
przegląd statystyczny statistical survey
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
badanie empiryczne empirical research
  Langol.pl