langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przepraszamy za [coś]

Przepraszamy za [coś] po angielsku

przepraszamy za [coś]: we offer apologies for [sth] Szukaj w Google
a także:
- we apologize for [sth]

Inne:

przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] apologies for delay in [doing sth]

Ze słowem "offer":

złożyć [komuś] ofertę make [sb] an offer
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts

Ze słowem "apologies":

szczere przeprosiny sincere apologies
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
  Langol.pl