langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przepowiadać spadek sprzedaży

Przepowiadać spadek sprzedaży po angielsku

przepowiadać spadek sprzedaży: forecast a decline in sales Szukaj w Google

Inne:

spadek sprzedaży drop in sales
spadek sprzedaży produktu decline

Ze słowem "forecast":

prognoza sprzedaży sales forecast
prognoza obrotów sales forecast
przewidywać forecast
prognozować forecast
prognoza długoterminowa long-term forecast

Ze słowem "sales":

maksymalizować sprzedaż maximize sales
forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive
obsługa posprzedażowa after-sales service
cel sprzedażowy sales target
działania posprzedażne after-sales activities
usługi posprzedażne after-sales service
analiza sprzedaży sales analysis
promocja sprzedaży sales promotion
reakcja konsumentów sales response
taktyka sprzedaży sales tactics
promocja personelu sprzedaży sales force promotion
  Langol.pl