langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » przepływ środków pieniężnych netto

Przepływ środków pieniężnych netto po angielsku

przepływ środków pieniężnych netto: net cash flow Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "net":

wartość aktywów netto net asset value
dochód netto net yield

Ze słowem "cash":

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych cash flow statement
  Langol.pl