langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » przepisy o zdrowiu publicznym

Przepisy o zdrowiu publicznym po angielsku

przepisy o zdrowiu publicznym: public health regulations Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "public":

dzień ustawowo wolny od pracy public holiday
święto państwowe public holiday

Ze słowem "health":

narodowe ubezpieczenie zdrowotne national health insurance
zdrowie health
ważne świadectwo zdrowia valid health permit
zagrożenia dla zdrowia health hazards
zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś] health hazards involved in [doing sth]

Ze słowem "regulations":

przepisy wewnętrzne internal regulations
  Langol.pl