langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przemyślane ustalanie cen

Przemyślane ustalanie cen po angielsku

przemyślane ustalanie cen: astute pricing Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pricing":

zmienić politykę cenową change pricing policy
wycenianie pricing
określanie cen pricing
niszczycielska polityka cenowa predatory pricing

Ze słowem "cen":

obniżanie cen price cutting
najwyższa cena akceptowana price plateau
bardzo niska cena give-away price
cena promocyjna give-away price
rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
najczęstrza cena mode price
roczna stopa oprocentowania annual percentage rate
roczna stopa oprocentowania APR
cena szybko spada price is falling fast
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
cena kartelowa cartel price
ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
cena referencyjna reference price
ceny detaliczne retail prices
sklep w centrum handlowym shop in the shop
ocena rynku market evaluation
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami discount superstore
cena zachęcająca incentive price
cena z dopłatą premium price
konkurencyjność cen price competitiveness
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit
percepcja cen price perception
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
centrala zakupów purchase headquarters
scenariusz script
sztucznie niskie ceny artificially low prices
  Langol.pl