langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przemysł znacjonalizowany

Przemysł znacjonalizowany po angielsku

przemysł znacjonalizowany: nationalized industry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "nationalized":

znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized

Ze słowem "industry":

przemysł industry
przemysł kluczowy key industry
rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
przemysł wydobywczy extracting industry
przemysł ciężki heavy industry
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
przemysł lekki light industry
przemysł wytwórczy secondary industry
przemysł lotniczy aerospace industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł przetwórczy processing industry
przemysł motoryzacyjny automotive industry
przemysł odzieżowy clothing industry
przemysł rozrywkowy entertainment industry
przemysł filmowy film industry
przemysł stalowy steel industry
przemysł węglowy coal industry
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl