langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przemysł wydobywczy i rolnictwo

Przemysł wydobywczy i rolnictwo po angielsku

przemysł wydobywczy i rolnictwo: primary sector Szukaj w Google

"primary sector" to także:

- sektor podstawowy

Inne:

przemysł wydobywczy extracting industry

Ze słowem "sector":

sektor sector
branża sector
przemysł przetwórczy secondary sector
sektor usługowy tertiary sector
sektor prywatny private sector
wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
sektor usług service sector
sektor usług dystrybucyjnych distributive sector
sektor detaliczny retail sector
sektor hurtowy wholesale sector
deficyt w sektorze publicznym public sector deficit
zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego public sector borrowing requirement

Ze słowem "wydobywczy":

wydobywczy extractive

Ze słowem "rolnictwo":

rolnictwo farming
rolnictwo agriculture
  Langol.pl