langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy po angielsku

przemysł wydobywczy: extracting industry Szukaj w Google

Inne:

przemysł wydobywczy i rolnictwo primary sector

Ze słowem "industry":

przemysł industry
przemysł kluczowy key industry
rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
przemysł ciężki heavy industry
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
przemysł lekki light industry
przemysł wytwórczy secondary industry
przemysł lotniczy aerospace industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł przetwórczy processing industry
przemysł motoryzacyjny automotive industry
przemysł odzieżowy clothing industry
przemysł rozrywkowy entertainment industry
przemysł filmowy film industry
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
przemysł stalowy steel industry
przemysł węglowy coal industry
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry

Ze słowem "wydobywczy":

wydobywczy extractive
  Langol.pl