langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przemysł węglowy

Przemysł węglowy po angielsku

przemysł węglowy: coal industry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "coal":

górnictwo węglowe coal mining
górnik węglowy coal miner
opalany węglem coal-fired
napędzany węglem coal-fired
lokomotywa węglowa coal-fired locomotive
elektrownia węglowa coal-fired power plant

Ze słowem "industry":

przemysł industry
przemysł kluczowy key industry
rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
przemysł wydobywczy extracting industry
przemysł ciężki heavy industry
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
przemysł lekki light industry
przemysł wytwórczy secondary industry
przemysł lotniczy aerospace industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł przetwórczy processing industry
przemysł motoryzacyjny automotive industry
przemysł odzieżowy clothing industry
przemysł rozrywkowy entertainment industry
przemysł filmowy film industry
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
przemysł stalowy steel industry
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl