langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » przemysł odzieżowy

Przemysł odzieżowy po angielsku

przemysł odzieżowy: clothing industry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "industry":

przemysł industry
przemysł kluczowy key industry
rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
przemysł wydobywczy extracting industry
przemysł ciężki heavy industry
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
przemysł lekki light industry
przemysł wytwórczy secondary industry
przemysł lotniczy aerospace industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł przetwórczy processing industry
przemysł motoryzacyjny automotive industry
przemysł rozrywkowy entertainment industry
przemysł filmowy film industry
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
przemysł stalowy steel industry
przemysł węglowy coal industry
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl