langol.pl » Biznes » Rozmowy » przełożyć spotkanie

Przełożyć spotkanie po angielsku

przełożyć spotkanie: postpone the meeting Szukaj w Google

Inne:

przełożyć na inny termin reschedule
spotkanie odbędzie się dnia [x] w [y] the meeting will be held on [x] at [y]
odkładać postpone
spotkanie appointment
odwołać spotkanie cancel a meeting
odraczać postpone
termin term

Ze słowem "meeting":

zebranie meeting
spotkanie meeting
posiedzenie meeting
spotkanie jest zaplanowane na godzinę [x] w sali konferencyjnej the meeting is scheduled for [x] in the conference room
zebranie personelu staff meeting
zebranie pracowników staff meeting
zwoływać zebranie call a meeting
przewodniczyć w spotkaniu chair a meeting
przerywać spotkanie interrupt a meeting
omówione podczas spotkania covered at the meeting
zakończyć spotkanie close a meeting
zwołać zebranie convene a meeting
zebrać się convene a meeting
przedstawić propozycję na zebraniu put forward a poposal at a meeting
  Langol.pl