langol.pl » Biznes » Bankowość » przekroczyć stan konta o [x]

Przekroczyć stan konta o [x] po angielsku

przekroczyć stan konta o [x]: be overdrawn by [x] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "overdrawn":

mieć ujemne saldo w banku be overdrawn

Ze słowem "stan":

stan konta w wysokości [x] dolarów balance of [x] dollars
przekraczać stan konta overdraw
standard złota gold standard

Ze słowem "konta":

posiadacz konta account holder
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
wyciąg z konta bank statement
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
przekroczenie limitu konta overdraft
  Langol.pl