langol.pl » Biznes » Podatki » przekroczyć [coś] o [x] procent

Przekroczyć [coś] o [x] procent po angielsku

przekroczyć [coś] o [x] procent: exceed [sth] by [x] percent Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "exceed":

przekraczać exceed

Ze słowem "percent":

wprowadzić [x] procentową podwyżkę podatku na [coś] impose [x] percent tax increase on [sth]
nakładać [x] procentowy podatek na [coś] levy [x] percent tax on [sth]
ulga podatkowa w wysokości do [x] procent tax rebate of up to [x] percent
  Langol.pl