langol.pl » Biznes » Bankowość » przekroczenie limitu konta

Przekroczenie limitu konta po angielsku

przekroczenie limitu konta: overdraft Szukaj w Google

"overdraft" to także:

- debet
- przekroczenie stanu konta
- kredyt w rachunku otwartym

Inne:

Ze słowem "overdraft":

zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]
powiadomienie o przekroczeniu środków overdraft notice
warunki limitu kredytowego overdraft facilities

Ze słowem "konta":

posiadacz konta account holder
stan konta w wysokości [x] dolarów balance of [x] dollars
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
wyciąg z konta bank statement
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
przekraczać stan konta overdraw
przekroczyć stan konta o [x] be overdrawn by [x]
  Langol.pl